FORGOT YOUR DETAILS?

Anleggsgartner

Vi er interessert i alle type jobber innenfor anleggsgartner faget. Vi prioriterer i hovedsak det private marketed.

Vi tilbyr både vedlikehold av Hage samt trær, busker, hekker plen, bed, veger, gangstier og sitteplasser, samt at vi kan tilby måking om vinteren.

Vi utfører også nyanlegg i hager og gårdsplasser både innen grøntarbeid og steinarbeid.

Grøntarbeid Planting av trør, busker, hekker, blomster m.m. Bearbeidelse av plen (såing eller ferdig plen)

Steinarbeid Belegningsstein Brostein Skifer Kantstein Murer Trapper Graslegging Asfaltering av små flater

Vedlikehold Vi kan tilby både vedlikehold av trær, busker, hekker, plen, bed, veger, gangstier og sitteplasser, samt måking om vinteren

Nyanlegg Vi utfører nyanlegg i hager og gårdsplasser både innen grøntarbeid og steinarbeid

TOP