FORGOT YOUR DETAILS?

Belegningsstein

Det finnes mange ulike materialer å velge mellom når man skal anlegge gangvei i hagen. For å få best mulig resultat med belegningsstein lønner det seg å velge et dekke som harmonerer med omgivelsene og er tilpasset funksjonen som gangveien skal ha.

Sats på riktig fundamentering

Før du går i gang med å legge belegningsstein må du grav ut til et fundament. Fundaments dybde og sammensetningen avhenger av hva slags stedegne masser det er og hvor mye belastningen skal tåle.
I løsningene som beskrives her beregnes det kun for lettere belastninger, det vi si arealer som utsettes for lett eller ingen kjøring.
  • Fiberduk/filerduk er nødvendig å bruke for å skille mellom de stedegne massene og fundamentet slik at finstoff ikke skal blande seg inn i fundamentet og gjøre det ustabilt.
  • Hvis det er ekstra svak grunn som bløt leire og myr må det tas ekstra hensyn i forbindelse med fundamentering for å legge belegningsstein. Det anbefales å kontakte fagfolk i slike tilfeller.
  • Alt i alt er asfaltering en god løsning dersom du ønsker et langvarig godt dekke med lite vedlikehold. Vi har også farget asfalt ved flere av våre fabrikker. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å finne en god løsning.

Bærelag på ikke-telefarlige masser

Til utsjakting/oppbygging benyttes ca. 10-15 cm pukklag. Dette avrettes med finere masser på toppen slik at settelaget for selve belegget ikke forsvinner ned i pukken.
Det er viktig at fundamentet komprimeres skikkelig og legges med riktig fall før selve belegget legges.

Bærelag på telefarlige masser

Det sjaktes ut til fundamenteringen, ca 30-35 cm under ferdig nivå. Det er vitig at selve traubunnen er jevn og med fall slik at vannet renner ut fra husvegger, og videre ut, før man begynner å bygge opp pukk.
Fiberduk legges i bunnen og på sidene slik at massene ikke blandes.
Fundamentet til de ulike belegningssteiene er i hovedsak det samme. Topplagene beskrives her, det vil si settelag og selve belegget.

Valg av stein

Her er det velding mye å velge i kontakt oss gjerne for tips og råd.
  • Aaltvedt
  • Benders
  • Hva koster Belegningsstein?

    Pris for Belegningsstein varierer litt fra prosjekt til prosjekt. Vi kommer gjerne og ser på det jobben du vil utføre du få et tilbud som samsvarer med oppgaven – en fastpris i de fleste tilfeller. Ikke nøl med å ta kontakt, vi kan ganske fort komme med et prisoverslag – og skulle det virkelig haste kan vi gi en prisantydning på stedet hvis oppgaven er rimelig oversiktlig.

    TOP