FORGOT YOUR DETAILS?

Graving

Graving rundt kjellere og grunnmurer – og byggegroper for nybygg utgjør en stor del av vårt arbeid. Ofte henger gravejobben også sammen med drenering og restaurering. Stor eller liten gravejobb, vi legger vekt på å planlegge, gjennomføre jobben til våre kunders fulle tilfredshet.

Mange års erfaring

Mange år med graving rundt kjellere og grunnmurer har lært oss at slike jobber må utføres med forsiktighet. Under bakken må vi se til at rør og kabler ikke skades så vi ikke påfører unødig arbeid og kostnader. Over bakken må utgravde masser henlegges der de minst kan skade trær og busker.

Vi tenker oss om før vi setter igang med graving rundt kjellere og grunnmurer

En gjennomtenkt fremdriftsplan kan sikre at det ikke blir unødig sår og skade på utearelene. Det er ergerlig og fordyrende dersom plener, bed, murer og oppkjørsel skades unødig. Vi vet det betyr mye for kunden at hagen fortest mulig kan føres tibake slik den burde være. Derfor tar vi oss tid til å planlegge og snakke med deg – slik at vi er sammen om hvordan jobben bør utføres.

Så langt det er mulig legger vi vekt på å etterlate hagen minst mulig skadet. Vi vet hva det betyr for en huseier å invistere i et prosjekt som graving av kjellere og grunnmurer. Vi er derfor bevisst på at våre kunder skal kunne kjenne seg trygg på at det blir faglig og trygt utført etter gjeldende regler og forskrifter.

Bortkjøring etter graving

Graving rundt kjellere og grunnmurer fører neste alltid til at masser må fraktes vekk og i større eller mindre grad erstattes med f.eks. pukk. Nettopp her kan det gå galt dersom vi ikke på forhånd har tenkt oss om, du som kunde og vi som ansvarlige for at resultatet blir som ønsket.

Bortkjøring av overskudsmasser må ofte skje parallelt med utgravingen der det for eksempel er trangt om plasse. Da er det også smart å ta med eventuell grus og pukk tilbake. Så langt det er mulig i hvert prosjekt legger vi vekt på at det blir minst mulig kjøring – til fordel for begge parter.

Hva koster slike gravearbeider?

Pris for graving rundt kjellere og grunnmurer er forståelig nok umulig å antyde før vi har sett på jobben. Men når vi har sett på det hele vil du få et tilbud som samsvarer med oppgaven – en fastpris i de fleste tilfeller. Ikke nøl med å ta kontakt, vi kan ganske fort komme med et prisoverslag – og skulle det virkelig haste kan vi gi en prisantydning på stedet hvis oppgaven er rimelig oversiktlig.

Dersom drensledning skal legges og kjelleren fuktsikres og isoleres, ta gjerne en nærmere titt på drenering av kjellere her.

TOP